U heeft een vraag?

BEL 015 214 51 51

Sterdiensten MSN CLIP CLIR FORMAT

ISDN voor Dummies

ISDN is één van de manieren waarop een (telefoon)abonnee met zijn provider kan worden verbonden. Tot ca. 1995 kon een abonnee alleen verbonden worden op een analoge manier, daarna kon dit ook -over dezelfde koperdraadjes- op een digitale manier, met behulp van ISDN.
Digitaal betekent dat er alleen eenen en nullen worden getransporteerd op de ISDN lijn. Het analoge spraaksignaal wordt door uw telefoon eerst omgezet in een reeks eenen en nullen, en allerlei extra informatie kan aan deze reeks worden toegevoegd. Daarna wordt het in "aan de overkant" weer omgezet in een hoorbaar analoog signaal.

Dat schept allerlei leuke extra mogelijkheden, waar door de ontwikkelaars van ISDN dan ook gretig gebruik van is gemaakt.
Helaas zijn de providers die u ISDN leveren niet echt duidelijk in verstrekking van informatie over ISDN. Sterker nog, het is meerder keren voorgekomen dat een provider (landelijk) zonder aankondiging vooraf iets wijzigt aan het protocol en daardoor allerlei afnemers in grote bereikbaarheidsproblemen brengt.

Op deze pagina hoopt MultiSwitch u -als geinteresserde of als beheerder van een telefoonsysteem- enig begrip van het fenomeen ISDN uit te leggen.

Op het moment dat u met behulp van uw telefoon het ISDN netwerk opgaat vindt er allerlei digitale communicatie plaats tussen uw toestel en uw provider. (uitgeprint ongeveer 2 pagina's A4)

U heeft, enkel door het opnemen van de hoorn en zonder nog 1 nummer gekozen te hebben, inmiddels wel of niet aan het netwerk verteld met welke van uw 4 nummers u graag uitgaand wil bellen. En het netwerk heeft hier ook al op gereageerd door o.a. te accepteren dat u wilt gaan bellen, en staat klaar om verdere informatie (te kiezen nummer) van u te ontvangen.

Overigens: Er van uitgaande dat u van uw provider 4 telefoonnummers bij uw ISDN aansluiting heeft gekregen (dat kan ook meer of minder zijn): 1 telefoonnummer wordt het "hoofdnummer" of "defaultnumber" genoemd, de andere 3 worden MSN's genoemd. ( Multiple Subscriber Numbers )

Bellen met ISDN

Om eens een voorbeeld te geven. Te beginnen met de meest voorkomende situatie:
 • U wilt bellen op de meest simpele manier, zonder aangegeven te hebben met welke van uw 4 nummers u dat wilt doen. Uw provider gaat er nu vanuit dat u met het hoofdnummer wilt gaan bellen. Degene waar u naar toe belt ziet als nummerweergave dan ook op de display van zijn telefoon uw hoofdnummer staan.
 • U gaat bellen met een MSN van u en het nummer dat u meegeeft is per ongeluk niet goed ingesteld (of hoort bijvoorbeeld bij een andere ISDN-2 aansluiting van u). Uw provider geeft u (ongemerkt) een waarschuwing dat u een ongeldig nummer gebruikt, laat u (in Nederland) de verbinding gewoon verder opbouwen en gaat er voor de rest van uit dat u met het hoofdnummer belt. Degene waar u naar toe belt ziet als nummerweergave weer het hoofdnummer.
In beide bovenstaande gevallen komen de kosten van het gesprek op rekening van het hoofdnummer en alle diensten die u nu activeert, bijvoorbeeld *21, worden geacht te zijn geactiveerd door dit hoofdnummer.
 • U gaat bellen met één van uw MSN nummers, en heeft het MSN nummer goed ingesteld. Degene waar u naar toe belt ziet het nu uw MSN nummer als nummerweergave op zijn telefoon!
Alle kosten komen op uw telefoonrekening bij dit MSN nummer terecht. Ook alle diensten waartoe u opdracht geeft aan het netwerk, zoals *21, worden alleen ingesteld op dit MSN nummer. Zo kunt u bijvoorbeeld uw faxnummer met *21 doorschakelen naar een andere bestemming, maar zelf op uw gewone nummer bereikbaar blijven.

Op een onjuiste wijze verbinding opbouwen

 • U gaat bellen met één van uw MSN nummers, en heeft het MSN nummer goed ingesteld, maar u geeft (ongemerkt voor u) uw nummer IN EEN VERKEERD FORMAAT door aan uw provider. Uw provider geeft u (ongemerkt) een waarschuwing dat u met een ongeldig nummer belt en gaat er van uit dat u met het hoofdnummer belt.
Dat valt even tegen! Bij ISDN moet namelijk alles goed ingesteld staan om datgene wat u wilt te bewerkstelligen!

Uw telefoonapparatuur geeft namelijk niet alleen uw nummer aan uw provider maar ook of dit nummer in lokaal, nationaal of internationaal formaat is.

Voorbeelden van verkeerde formaten
 • Stel u zit in Delft. Een verkeerd formaat is dan bijvoorbeeld: ik ben lokaal nummer 0157654321 (want: 015 teveel),
 • verkeerd is ook: ik ben lokaal nummer 157654321 (want: 15 teveel) of
 • verkeerd is ook: ik ben nationaal nummer 0157654321 (want: een 0 teveel).

Er zijn op deze wijze talloze foute manieren mogelijk maar slechts 3 goede:

 • goed is: ik ben het lokale nummer 7654321 (dat bij deze ISDN-2 aansluiting hoort!)
 • goed is ook: ik ben nationaal 157654321.
 • goed is ook: ik ben internationaal 31157654321,

Het grote probleem bij het presenteren van verkeerde formaten aan uw provider is, naast het veroorzaken van foutmeldingen, dat de diensten die u wilt activeren zoals *21 en *61 niet goed worden uitgevoerd. Of dat het terugzetten van doorschakelingen d.m.v. hekje 21 of 61 niet lukt.

Fatale fouten!

Die foutmeldingen, ISDN Cause 100 meldingen, die u dus ongemerkt krijgt kunnen fataal zijn voor het functioneren van uw telefoonaansluiting! Binnen een bepaalde tijd een flink aantal foutmeldingen betekent dat uw ISDN aansluiting wordt afgesloten. En probeer er dan maar eens bij uw provider achter te komen waarom u niet meer kan bellen!

Nummeronderdrukking

Nog een manier waarop het onbedoeld fout kan gaan

 • U wilt iemand bellen met nummeronderdrukking en u heeft via uw telefooninstallatie ingesteld dat er geen CLIP (Calling Line Identification Presentation) wordt meegegeven. U bedoelt natuurlijk dat men uw nummer niet mag zien. Maar er gebeurt in dit geval hetzelfde als in het allereerste voorbeeld op deze pagina.
In dit geval geeft de telefooninstallatie geen nummer mee en uw provider gaat er van uit dat u met het default- of hoofdnummer wilt bellen en presenteert dat dan ook aan degene waar u naar toe belt. Wèl nummerweergave dus!
 • Alleen als u de opdracht CLIR (R = restriction) meegeeft EN alles wordt door u (of uw telefooninstallatie) aan uw provider met een geldig nummer, in het juiste formaat, gepresenteerd ziet degene die gebeld wordt uw nummer niet.
 • U kunt uw nummer natuurlijk ook éénmalig bij uw provider aanmelden als met nummerweergave onderdrukt nummer maar het leuke van ISDN is nu juist dat u dat per gelegenheid kan doen.
 • Overigens: Bij nummeronderdrukking wordt uw nummer wel meegestuurd van provider A via B via C etc. etc. naar de afleverprovider en is het de verantwoordelijkheid van deze afleverprovider om het nummer af te schermen voor degene waar u naar toe belt. Nooddiensten ontvangen wel het onderdrukte nummer, zo kan men bij 112 dus wel uw onderdrukte nummer zien.
(Een geheim nummer is overigens niet hetzelfde als een onderdrukt nummer. Een geheim nummer komt niet voor in de telefoongids en bij informatiediensten.)

U kunt zelf ook interessante informatie terugverwachten uit het ISDN net.
 • U belt een bedrijf op het algemene nummer van dat bedrijf. Stel dat u een telefoon heeft met display. Dan ziet u het nummer wat u gekozen heeft. Er wordt bij dat bedrijf opgenomen (niet via de telefoniste) en opeens ziet u een ander nummer op uw display.
 • Dit is nu het nummer waar u uiteindelijk terecht bent gekomen. De "COLP", de Connected Line Presentation. Eventueel zelfs via een doorschakelopdracht *21 in het netwerk, dit nummer kan dus ook een 06-nummer zijn!
 • Natuurlijk is dit ook te onderdrukken (door het bedrijf waarmee u belt), zij moeten dan in hun telefooninstallatie het vinkje COLR aan hebben staan. (Connected Line Presentation Restriction.) U ziet dit nummer dan niet. (maar dat kan ook aan uw eigen telefooninstallatie liggen die dit niet toestaat of uw displayinformatie niet "ververst").

Uiteraard heeft MultiSwitch apparatuur om te kijken wat voor meldingen er op de ISDN-lijn worden verzonden en ontvangen. Zodat problemen direct gevonden en opgelost kunnen worden.

 • Ook een leuke dienst is AOC-D en AOC-E. AOC staat voor: Advice of Charge, kostentelling dus. Deze dienst houdt in dat men informatie krijgt over de gesprekskosten gedurende en aan het einde van een gesprek. Deze informatie kan door de telefooninstallatie en software worden omgezet in een rekening per aangesloten toestel.

Dit is een dienst waarop men zich kan abonneren en wordt alleen geleverd op aansluitingen die ooit opgeleverd zijn door KPN. Het abonnementstarief voor deze dienst wordt berekend per MSN nummer of per NT kastje (bij groeps- of doorkiesnummers)

(Maar let op: deze aansluitingen kunnen inmiddels via WLR overgenomen zijn door andere providers, en dan kan het zijn dat de kostentelling na verloop van tijd niet meer werkt!!)
Kostentelling werkt ook niet als u een KPN abonnement heeft en u belt via een andere provider via carrier preselect.

Nog meer informatie over ISDN