U heeft een vraag?

BEL 015 214 51 51

VOX 2100 en 3100

Tot ca. 2002 leverde en repareerde MultiSwitch de KPN VOX 2100 en 3100 telefooninstallaties. De gehele voorraad onderdelen is echter in 2007 afgevoerd.

Als service naar alle gebruikers worden hieronder nog wel de door MultiSwitch geschreven gebruiksaanwijzingen en installatiehandleiding weergegeven.

VOX 2100 (VOX 3100 volgt onderaan deze pagina)

De VOX 2100 is een zogenaamde lijnkiezerinstallatie met maximaal 4 netlijnen en 8 toestellen en werd door de toenmalige PTT vanaf ca. 1983 verkocht en verhuurd. Vanaf 1989 verkocht en repareerde MultiSwitch deze telefooninstallaties.

In deze handleiding vindt u een overzicht van de faciliteiten van deze centrale, een montagehandleiding, wordt iets verteld over de toestellen die u aan kunt sluiten, vindt u een programmeerhandleiding, lijst met cijfercodes t.b.v. de programmering en een prijslijst. Indien u uw VOX 2100 op ISDN wilt laten werken kan dat. Indien u een antwoordapparaat, fax of draadloze telefoon achter de centrale aan wilt aansluiten vindt u hierover informatie. Ook enkele veel voorkomende storingen passeren de revue.

Faciliteiten.

Op de toestellen die horen bij de VOX 2100 kunt U zien op welke netlijn een gesprek binnenkomt. Op deze toestellen bevindt zich per netlijn een indicatielampje.

Aan deze lampjes kunt U direkt zien welke netlijnen bezet zijn, welke in de wacht staan en op welke netlijn er een oproep binnenkomt. Dit is erg handig als een VOX 2100 bijvoorbeeld door meerdere bedrijven gemeenschappelijk wordt gebruikt of als u zelf de netllijnen met een verschillende naam opneemt.

U kunt de centrale zo programmeren dat U bepaalde toestellen blokkeert voor uitgaande en inkomende gesprekken over bepaalde netlijnen. Op eenvoudige wijze kunt U een gesprek in de wachtstand zetten en doorverbinden naar een ander toestel. Onder bepaalde voorwaarden kan een fax, antwoordapparaat of gewoon toestel op de VOX 2100 worden aangesloten.

De VOX 2100 is eenvoudig "doe het zelf" aan te sluiten. Dit wordt in een aparte beschrijving uitgelegd.

De faciliteiten op een rijtje:

- Een inkomende oproep is op ieder toestel aan te nemen.

- Op eenvoudige wijze is onder andere te programmeren welk toestel moet rinkelen bij een netlijnoproep.

- Doorverbinden met of zonder aankondiging.

- Beperking uitgaande gesprekken is per toestel en per netlijn in te stellen.

- Doorverbinden naar bezet toestel.

- Niet storen faciliteit.

- Dagstand/nachtstand.

- Bij stroomuitval blijven alle geprogrammeerde instellingen behouden.

Toestellen.

Om van alle mogelijkheden van de VOX 2100 gebruik te kunnen maken moeten de bijgeleverde lijnkiezertoestellen op de VOX worden aangesloten. Een enkelvoudig toestel kan onder bepaalde voorwaarden worden aangesloten, doorverbinden of in de wacht zetten is dan echter niet mogelijk.

Naast het standaard VOX 2100 lijnkiezertoestel bestaat er ook een VOX 2100-VK toestel, met 40 geheugens en met luidspreker en nummerherhaling. Zie hiervoor ook de prijslijst.

Stroomstoring.

Indien de netspanning wegvalt worden de netlijnen direkt doorverbonden met enkele toestellen. Netlijn 1 wordt doorverbonden met toestel 1, netlijn 2 met tst. 3, netlijn 3 met tst. 5 en netlijn 4 met toestel 7. U kunt dus nog steeds gebeld worden in geval van stroomstoring. Houdt U bij het indelen van de toestellen rekening met deze faciliteit.

De geprogrammeerde gegevens blijven in het geheugen bewaard in geval van stroomstoring.

Het kiezen van een semadigit of teledienst nummer en het invoeren van informatie. U kunt het semadigit nummer kiezen met het toestel dat U op de VOX heeft aangesloten. Indien U op een ouderwetse mechanische telefooncentrale bent aangesloten moet U voordat U de informatie gaat intoetsen eerst een * drukken. De VOX schakelt dan over op "toonkiezen"

U kunt op de VOX 2100 een antwoordapparaat, modem of fax aansluiten.

Voorwaarde is dan wel er een VOX 2100 toestel parallel aan het antwoordapparaat, de modem of de fax wordt gezet en de centrale hiervoor is geprogrammeerd.

Indien U naar "buiten" wilt bellen met een dergelijk apparaat moet vóór het te kiezen nummer een 0 gedraaid worden. (op "puls" basis).

Belangrijke punten bij de installatie van een VOX 2100

Plaats

Voordat de VOX kan worden aangesloten moet een geschikte plaats worden gevonden om de VOX op te hangen, bij voorkeur op 1,50 meter hoogte.

De plaats moet schoon en droog zijn. Voorkomen moet worden dat de VOX te warm kan worden door bijvoorbeeld zonnestraling.

De VOX maakt bijna geen geluid, dus kan de VOX in een kantoorruimte worden opgehangen.

Hoewel het de voorkeur verdient om de bekabeling opnieuw te leggen, kan bij het zoeken naar een geschikte plaats ook rekening worden gehouden met eventueel reeds aanwezige kabels van het huidige telefoonsysteem.

Voor de aanleg van het telefoonsysteem komt uitsluitend NORM 88 of UTP telefoonkabel in aanmerking. DUS GEEN "TELEFOONSNOER" van een onbekend merk of platte modulaire telefoonkabel. Geschikte telefoonkabel is o.a. te koop bij MultiSwitch. De NORM 88 kabel heeft 4 aders met isolatie (rood, blauw, oranje en wit) en 1 ader zonder isolatie. Ook voor de stopkontakten geldt: uitsluitend PTT stopkontakten gebruiken, en dus niet de stopcontacten van een electrowinkel of huishoudwinkel.

De aansluiting van de toestellen op de VOX is een zogenaamde 4-draads aansluiting. De kabels tussen de VOX en de stopkontakten moeten op deugdelijke wijze worden gemaakt. Indien de draden niet geheel vast zitten of geen goed kontakt maken stoort dit op de VOX. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de VOX de betreffende ingang zal blokkeren. De kabels moeten op deugdelijke wijze worden vastgemaakt.

Type openbare telefooncentrale

De VOX kan worden aangesloten op een ouderwetse mechanische telefooncentrale of op een moderne electronisch telefooncentrale. Een mechanische openbare telefooncentrale komt in Nederland niet meer voor. (Dit zijn dus de netlijnen die u bij uw provider, bijvoorbeeld KPN, huurt waarop U bent aangesloten) Ook kan de VOX 2100 via een adapter op ISDN worden aangesloten.

De instelling van het type netlijn kan per netlijn worden gemaakt d.m.v. in de VOX aanwezige schakelaartjes. (IDK/TDK). Ook is het mogelijk om één of meerdere netlijnen van de VOX aan te sluiten op een grotere bedrijfstelefooncentrale. In dat geval moet per netlijn ook de aardfunktie ingeschakeld worden.

Op dit moment zijn alle openbare telefooncentrales in Nederland geschikt voor TDK. (Toonkiezen, DTMF)

Ook is het mogelijk om uw VOX 2100 uit kostenbesparende overwegingen aan te sluiten op ISDN via een adapter.

Het aansluiten van de VOX 2100 op de netlijnen kan op de volgende manieren.

1. De netlijnen van de VOX 2100 aansluiten op de A' en de B' van de bij U aanwezige stopcontacten.

2. De netlijnen van de VOX 2100 direkt d.m.v. een kabel op uw binnenkomende netlijnen.

3. Aansluiting van de VOX 2100 via een stekker in het reeds aanwezige stopcontact.

Bij manier 1 en 3 is het mogelijk om met behulp van een gewoon toestel in het PTT-stopcontact te controleren of de netlijnen in orde zijn. Ook het aansluiten van een antwoordapparaat gaat op deze manier eenvoudig.

Alleen de rode en de blauwe draad (linksboven en rechtsboven) hoeven aangesloten te worden. Eventueel kan ook de aardedraad aangesloten worden.

In de centrale kast van de VOX zijn per netlijn schakelaartjes (dipswitches) aangebracht. Met behulp van deze schakelaartjes is het mogelijk om de volgende instellingen te maken:

1. TDK/IDK Is de VOX 2100 op een moderne (toon) centrale aangesloten of op een ouderwetse (puls) centrale?

2. AANW/AFW Is deze netlijn aanwezig?

3. AT Is de centrale achter een grotere bedrijfstelefooncentrale aangesloten?

LET OP! De ingedrukte kant is de ingeschakelde kant. Dit wil dus zeggen dat indien bijvoorbeeld schakelaar 1 aan de zijde "on" is ingedrukt, de centrale op "toon" oftewel TDK staat.

De VOX wordt aan U geleverd met de volgende instelling:

1. Puls. 2. Aanwezig 3. Nee. U kunt deze instellingen wijzigen.

Het programmeren van de VOX 2100.

De standaardinstelling van een VOX 2100 is zodanig dat:

- Op alle toestellen een netlijn kan worden aangenomen.

- Alle toestellen rinkelen bij een oproep van elke netlijn.

- Op alle toestellen kan over alle netlijnen naar buiten worden gebeld.

- Een netlijn wordt aangenomen door de hoorn van de haak te nemen EN daarna de betreffende netlijntoets in te drukken.

Als dit niet uw bedoeling is dan moet U de instellingen van de centrale wijzigen. Dit wordt het "programmeren" van de centrale genoemd. Het programmeren van de centrale gebeurt met behulp van een VOX 2100 toestel en gaat altijd vooraf door het kiezen van de toeganscode.

Deze bestaat uit 6 cijfers en begint altijd met 90. De overige 4 cijfers kunt U zelf kiezen. De toegangscode is in eerste instantie 901111.

Een eenvoudig voorbeeld van het programmeren van de VOX 2100.

De toegangscode wijzigen.

Neem de hoorn van de haak en druk de oude toegangscode, 901111. U hoort daarna 4 piepjes. Dit is de acceptatietoon. Druk nu de nieuwe toegangscode, bijvoorbeeld 902222. U hoort weer 4 piepjes ten teken dat het systeem uw opdracht heeft geaccepteerd. Leg de hoorn neer.

Indien U de acceptatietoon niet hoort nadat U iets heeft ingevoerd dan is er iets mis. Deze acceptatietoon wordt in de voorbeelden aangegeven met: - - - -

Het programmeren wordt afgesloten door de hoorn van het VOX 2100 toestel op de haak te leggen.

Belangrijk: Noteer voordat U iets gaat programmeren altijd eerst op een vel papier wat U wilt gaan invoeren.

Noteer dit in zijn geheel, dus inclusief de toegangscode. Dit om te voorkomen dat U de draad kwijtraakt. Voer daarna exact in wat U op papier hebt staan.

Hierna volgen nog enkele voorbeelden van het programmeren van de VOX 2100 waarbij er van wordt uitgegaan dat de toegangscode voor het programmeren 901111 is. (Bij het programmeren zijn er vaak meerdere manieren om tot hetzelfde resultaat te komen. )

Enkele voorbeelden van het programmeren van de VOX 2100.

Cijfercodes. Het programmeren gaat met behulp van cijfers die u moet intoetsen op een van de aangesloten toestellen. Na het invoeren van de toegangscode 901111 moeten achtereenvolgens 4 toetsen worden ingedrukt:

9 toestelnummer netlijntoets cijfercode. Hierna volgt een acceptatietoon (4 korte piepjes) deze worden in dit voorbeeld aangegeven met - - - - .

De cijfercode's zijn als volgt:

0 mag netlijn niet aannemen

1 mag netlijn wel aannemen

2 zoemer moet klinken

3 zoemer mag niet klinken

4 zoemer klinkt afhankelijk van "niet storen toets" op toestel

5 toestel mag over netlijn naar buiten bellen

6 toestel mag niet over netlijn naar buiten bellen

7 toestel neemt netlijn aan d.m.v. direkte hoornopname.

8 toestel neemt netlijn niet aan d.m.v. direkt hoornopname.

Bijvoorbeeld: Stel dat U toestel 6 niet wil laten rinkelen bij een oproep van lijn 3 dan voert U in:

901111 - - - - 9 6 N3 3 - - - - leg de hoorn neer.

LET OP! Het kiezen van netlijnnummer 3 gaat dus door het indrukken van de "N3" toets en NIET door het indrukken van de "3" toets.

U kunt meerdere programmeringen doen na het invoeren van de toegangscode. (U kunt blijven programmeren totdat U de hoorn weer neerlegt, de bezettoon hoort of totdat U iets verkeerds invoert.)

Bijvoorbeeld: toestel 4, 5 en 6 mogen niet naar buiten bellen over lijn 4:

901111 - - - - 9 4 N4 6 - - - - 9 5 N4 6 - - - - 9 6 N4 6 - - - - leg de hoorn neer.

Tevens kunt U gebruik maken van de code ; (alle toestellen) en de code * (alle netlijnen)

Bijvoorbeeld: Geen enkel toestel mag rinkelen bij een oproep op netlijn 1, behalve toestel 1

901111 - - - - 9 ; N1 3 - - - - 9 1 N1 2 - - - - leg de hoorn weer neer.


Het aansluiten van een antwoordapparaat, fax of modem als TOESTEL op de centrale.

Belangrijke punten hierbij zijn:

1. Altijd moet parallel aan het antwoordapparaat, de fax of de modem een VOX 2100 toestel worden gezet. (Op de rode en de blauwe draad). Indien dit niet het geval is "ziet" de VOX 2100 centrale het toestel niet en rinkelt het toestel niet.

2. De fax of het modem kunnen alleen d.m.v. een "puls" 0 naar buiten bellen.

3. De centrale moet geschikt worden gemaakt voor beantwoording van een netlijnoproep door DIREKTE HOORNOPNAME. Normaal neemt U de netlijn aan door de hoorn op te nemen EN daarna een netlijntoets in te drukken. Uw antwoordapparaat, fax of modem kan dit natuurlijk niet. Om dit te bewerkstelligen moet de centrale in een bepaalde stand worden gezet. De PTT noemt dit de nachtstand.

4. Bij een inkomende lijn kan het zijn dat u het inkomende gesprek niet kunt doorverbinden naar een draadloos toestel of naar een toestel dat niet rinkelt bij een inkomende buitenlijn. In dat geval moet u eerst de C toets indrukken voordat u neerlegt.

Voorbeeld van het programmeren van de VOX 2100 met de fax op toestel 6 en netlijn 1.

Dag en nachtstand programmeren: 90 1111 - - - - 99 11 88 - - - - Leg de hoorn weer neer.

Centrale in de nachtstand zetten: 99 88 - - - - Leg de hoorn weer neer.

Geen van alle toestellen rinkelt bij een oproep van netlijn 1: 90 1111 - - - - 9 = N1 3 - - - - Leg de hoorn weer neer.

Zoemer klinkt toch bij netlijn 1 en toestel 6: 90 1111 - - - - 9 6 N1 2 - - - - Leg de hoorn weer neer.

Toestel 6 is nachttoestel (neemt op door direkte hoornopname) voor netlijn 1, de overige toestellen zijn geen nachttoestel: 90 1111 - - - - 9 = * 8 - - - - 9 6 N1 7 - - - - Leg de hoorn weer neer.

Toestel 6 rinkelt niet bij een oproep van netlijn 2: 90 1111 - - - - 9 6 N2 3 - - - - Leg de hoorn weer neer.

Een uitgebreid voorbeeld van het programmeren van een VOX 2100

Alle tekst die nu nog volgt heeft betrekking op dit voorbeeld.

Netlijn 1 t/m 3 zijn gewone telefoonlijnen, Netlijn 4 is een faxlijn.

Geeist wordt dat:

- Netlijn 1 t/m 3 moeten alleen rinkelen op toestel 1 en 2. Dit betekent dus dat U ervoor moet zorgen dat toestellen 3 t/m 8 niet rinkelen bij oproepen van lijn 1, 2 en 3.

- Netlijn 4 (fax) gaat naar toestel 7

Dit betekent dat U toestel 7 moet laten rinkelen bij een oproep op netlijn 4. Het is de bedoeling dat de alle overige toestellen niet rinkelen bij een oproep op netlijn 4.

Tevens moet U de centrale geschikt maken voor het beantwoorden van een netlijnoproep door direkte hoornopname. Hier beginnen we mee.

901111 - - - - 991188 - - - - hoorn neerleggen. (nu worden de "dag- en nachtstand" vastgelegd)

9988 - - - - hoorn neerleggen. (de centrale wordt in de "nachtstand" gezet)

Het programmeren:

Toestellen 3,4,5,6,7 en 8 moeten niet rinkelen bij een oproep op netlijnen 1,2,3 en 4:

901111 - - - - 9 3 * 3 - - - - 9 4 * 3 - - - - 9 5 * 3 - - - - 9 6 * 3 - - - - 9 7 * 3 - - - - 9 8 * 3 - - - - hoorn neerleggen.

Toestel 1 en 2 rinkelen nu op netlijn 1, 2, 3 en 4.

Omdat lijn 4 de faxlijn is, is het beter om toestel 1 en 2 niet te laten rinkelen bij een oproep van lijn 4. Oftwel: geen enkel toestel mag rinkelen bij een oproep op netlijn 4, behalve toestel 7 (de fax): 901111 - - - - 9 ; N4 3 - - - - 9 7 N4 2 - - - - .

Geen enkel toestel mag door direkte hoornopname de netlijn beantwoorden (behalve tst. 7 voor lijn 4): 901111 - - - - 9 ; * 8 - - - - 9 7 N4 7 - - - - .

Indien U op de fax een 0 drukt, gaat U over de eerste vrije buitenlijn naar buiten, bijvoorbeeld netlijn 1. Indien U alleen over de faxlijn (=N4) naar buiten wilt faxen moet de centrale zo worden geprogrammeerd dat toestel 7 niet over netlijn 1,2 en 3 naar buiten mag bellen: 901111 - - - - 9 7 * 6 - - - - 9 7 N4 5 - - - - .

Enkele veel voorkomende storingen aan een VOX 2100.

- De hele centrale valt af en toe uit. Oorzaak: de kap van de centrale kast zit los waardoor de printen van de achterplaat loskomen. Aandrukken van de kap en eventueel een stuk karton in de kap doen zodat printen vaster worden aangedrukt.

- Ik ben slecht te horen of ik hoor de andere partij slecht. In de VOX 2100 toestellen zitten koolstofmicrofoons en luidsprekers. Deze kunnen verouderen.

- Een toestel doet helemaal niets. Waarschijnlijk een printbaan of printplaat in het toestelkapot. (toestel omruilen, bestaat de fout dan nog steeds dan zit het in de centrale, printplaat vervangen).


De VOX 3100 bedrijfstelefooncentrale.

De VOX 3100 is een analoge bedrijfstelefooncentrale die vanaf 1988 tot en met 1993 door de PTT werd geleverd. Het aantal netlijnen en het aantal toestelaansluitingen van de VOX 3100 kunnen aangepast worden aan uw wensen. Standaard kunnen 2 buitenlijnen en 8 toestellen worden aangesloten. U kunt de centrale eenvoudig uitbreiden. De maximum capaciteit bedraagt 6 netlijnen en 16 toestellen. Door 2 VOX 3100's met elkaar te verbinden komt dit maximum op 8 netlijnen en 32 toestellen.

Op de VOX 3100 kunt U zowel lijnkiezertoestellen (VOX 3100 systeemtoestellen) aansluiten als gewone standaardtoestellen. Op een lijnkiezertoestel kunt U d.m.v. een lampje per netlijn zien welke netlijn in gesprek is en op welke netlijn een gesprek binnenkomt. Indien U een standaardtoestel op de VOX 3100 aansluit moet dit toestel voorzien zijn van een "aarde"-toets.

De VOX 3100 onderscheidt zich van andere centrales door de mogelijkheid om kostentelling per toestel te registreren. Deze kosten worden per toestel zichtbaar door, nadat een speciale code is ingetoetst, informatie naar een aangesloten serieele printer te sturen. De analoge kostenpuls van KPN verdwijnt echter per 1 januari 2001 zodat een van de aantrekkelijke faciliteiten van deze centrale vervalt.

Er is een paragraaf opgenomen met wat er allemaal mis kan gaan met de VOX 3100. Ook een aantal veel voorkomende hardwarefouten worden behandeld. Het aansluiten van de VOX 3100 kunt U zelf doen. Hiervoor is een beschrijving beschikbaar. De VOX Progress maakt gebruik van dezelfde programmeercode's als de VOX 3100.

De faciliteiten van de VOX 3100:

- Een inkomend gesprek is op ieder toestel aan te nemen.

- Op eenvoudige wijze is onder andere te programmeren welk toestel moet rinkelen bij een netlijnoproep.

- Doorverbinden met of zonder aankondiging.

- Geheugen voor veel gekozen telefoonnummers.

- Op een lijnkiezer- of hoofdtoestel is op de display te zien welk toestel en welke netlijn bezet is.

- Herhaling laatst gekozen nummer.

- Dagstand/nachtstand.

- Handsfree lijnkiezertoestel aansluitbaar.

- Beperking uitgaande gesprekken is per toestel in te stellen zowel in de dagstand als in de nachtstand.

- Automatisch terugbellen bij intern bezet of bij bezette netlijn.

- Op een aangesloten lijnkiezertoestel is te zien welk intern toestel op dat moment bezet is. (kan uitgeschakeld worden)

- Op commando uitprinten kostentelinformatie per netlijn en per toestel.

- Indien gewenst gespreksspecificatie, na ieder telefoon gesprek wordt via een printer onder andere weergegeven de gespreksduur, toestelnummer, aantal "tikken" en het gedraaide nummer. (m.b.v. een printer met seriele ingang). Het is overigens niet mogelijk om vanaf een toestel op kosten van een ander toestel te bellen. (dus geen account-code faciliteit)

- Extra netlijnbelaansluitingen.

- Bij stroomuitval blijven de geprogrammeerde instellingen bewaard.

Belangrijk:

Wat U moet weten voordat U een VOX 3100 aanschaft.

Op de VOX 3100 kunnen standaard-telefoontoestellen met "aarde"toets worden aangesloten.

- Het doorverbinden van het ene naar het andere toestel gaat met behulp van de aarde-toets. Deze toets moet dus aanwezig zijn op de toestellen die op de VOX 3100 zitten. De aarde-toets is NIET hetzelfde als de: * toets, ; toets, flash toets, redial toets of de RR toets.

- Maximaal 10 toestellen kunnen rinkelen bij een buitenlijnoproep.

- Het installeren van een telefooninstallatie vereist enige deskundigheid.

- Indien u van plan bent deze telefooninstallatie zelf op te hangen en te programmeren wordt u aanbevolen om de handleidingen allemaal goed door te lezen.

- Naast dit VOX 3100 faciliteiten overzicht bestaan er:

VOX 3100 installatie- programmeer- en printerhandleiding (MultiSwitch, volgt direct hierna)

Programmeerhandleiding VOX 3100 (gebruikersprog.) (PTT)

Gebruiksaanwijzing bedieningstoestel VOX 3100 (PTT)

Gebruiksaanwijzing lijnkiezertoestel VOX 3100 (PTT)

Gebruiksaanwijzing enkelvoudig toestel VOX 3100 (PTT)

VOX 3100 installatie-, basissysteemprogrammering- en printerhandleiding.

In deze handleiding komen de volgende punten aan de orde.

- Het aansluiten en installeren van een VOX 3100

- Het programmeren van de basis-systeem-programmeringen

- Het programmeren van de gebruikersinstellingen

- Het voorkomen van storingen.

- Het aansluiten van een printer op de VOX 3100

- Het nummerplan van de VOX 3100

Installatie van de VOX 3100

Montage en plaats van centrale.

Hang de centrale op een schone en droge plaats, op ongeveer 1,50 meter hoogte. Deze hoogte is nodig om de toestellen en de netlijnen overzichtelijk te kunnen aansluiten. Hang de VOX:

- niet op een plaats waar deze door zoninstraling warm kan worden.

- met de koelopeningen (ribbels in de rand van de kast) boven en beneden. De groene aansluitklemmen van de toestellen en de netlijnen zitten dan links.

- niet in de buurt van apparatuur die sterke elektrische velden of storing produceert.

Sluit de toestellen en de netlijnen aan op de centrale met behulp van PTT binnenkabel (Norm 88) of UTP. Sluit geen analoge toestellen en systeemtoestellen aan op dezelfde UTP kabel.

Gebruik voor de aansluiting van de toestellen op de kabels ook alleen PTT telefoonstopcontacten. De juiste aansluitmaterialen zijn onder andere verkrijgbaar bij MultiSwitch.

Het instellen van de dipswitches van de VOX 3100

De binnenkant van het deksel van de VOX 3100 is voorzien van een overzicht van alle dipswitchinstellingen en netlijn- en toestelaansluitingen. Voordat de toestellen kunnen worden aangesloten moeten eerst de dipswitches (kleine schakelaars) worden ingesteld.

Dipswitchinstellingen op de "208" print.

dipswitch 1.1 tot en met 1.6: per aangesloten netlijn op ON zetten.

dipswitch 1.7 en 1.8: naar links zetten

dipswitch 2.1 tot en met 2.6: deze staan naar rechts.

dipswitch 2.7 en 2.8: naar links

Op de basisprint (de achterste print) zitten ook een of meerdere dipswitches. Deze dipswitch(es) zitten 9 centimeter van de bovenkant en 2 centimeter van de rechterzijkant af en moet(en) op "ON" gezet worden; alleen dan blijven programmeergegevens bij stroomuitval bewaard. Deze dipswitch(es) zorgen er voor dat de back-up batterij een via een condensator het geheugen van spanning voorziet.

Het aansluiten van toestellen op de VOX 3100

Er zijn 8 toestelaansluitingen met die 4-polig zijn en er zijn 0, 4 of 8 aansluitingen (afhankelijk van de grootte van de VOX 3100) die 3-polig zijn.

Van de 4 polige aansluitingen worden over het algemeen slechts 2 polen gebruikt. Alleen de A en de B aansluiting worden gebruikt. Slechts bij een VOX 3100 systeemtoestel (bedientoestel of lijnkiezertoestel) worden ook de C en de D draad gebruikt.

Van 3-polige aansluitingen worden alleen de A en de B aansluiting gebruikt.

De A en de B aansluiting zorgen ervoor dat een toestel rinkelt, een gesprek kan worden gevoerd, het toestel nummers kan kiezen. Bijna alle telefoonfuncties worden dus verzorgd door de A en de B draad.

Daarnaast is er nog een belangrijke pool die in iedere geval moet worden aangesloten: de telefoonaarde.

Deze telefoonaarde moet vanaf het invoerpunt van de PTT op de VOX worden aangesloten. De telefoonaarde zorgt er voor dat:

- de kostenpuls die op de PTT-lijn zit (indien men hier op geabonneerd is) wordt opgemerkt door de VOX 3100.

- dat men kan doorverbinden

- dat er geen storende brom op de lijn zit

- Bij de aansluiting van de toestellen op de centrale kan men op meerdere manieren te werk gaan.

Methode 1

- De zogenaamde 4-draads aansluiting.

- In de stopkontakten is de aansluiting als volgt:

Linksboven (A) - rode draad.

Rechtsboven (B) - blauwe draad.

Linksonder (C) of aardeteken - oranje draad.

Rechtsonder (D) of (EB) - witte draad.

De blanke aardedraad uit de aansluitkabel moet om de aansluitkabel worden gewonden of onder een reserveklemmetje in het stopcontact worden geschroefd zodat deze later nog gebruikt kan worden. (Dus niet afknippen)

- Let er bij de aansluiting op dat er in het stopcontact geen verbinding bestaat tussen de verschillende aansluitingen onderling. (bijvoorbeeld tussen de B en de EB aansluiting.)

- Een systeemtoestel MOET m.b.v. deze 4-draads aansluiting worden aangesloten.

Voor een 4-draads aansluiting geldt bovendien nog het volgende:

- Indien enkelvoudige toestellen op aansluiting 10 tot en met 18 van de centrale worden aangesloten door middel van een 4-draads aansluiting bij het stopcontact MOET aan de centrale-kant van de kabel de oranje draad van de toestellen in plaats van op de C aansluiting op de AARD-aansluiting van de VOX 3100 worden aangesloten. De witte- en de aarde-draad niet aansluiten maar (eventueel met andere witte en blanke draden) apart wegbinden en voorzien van een isolatiekous.

- Op toestelaansluiting 11 wordt het hoofdtoestel aangesloten. (M.b.v. een 4-draads aansluiting.)

- Eventuele overige lijnkiezertoestellen kunnen alleen op aansluiting 10 tot en met 18 worden aangesloten.

Methode 2

De zogenaamde enkelvoudige toestelaansluiting.

- Hierbij worden de rode en de blauwe draad aangesloten. De blanke aarde-draad wordt nu ook gebruikt en linksonder (C) op het stopcontact gezet.

- Het voordeel van deze methode is dat men naast het bestaande stopcontact een tweede aansluiting kan maken zonder extra binnenkabel te hoeven leggen. Deze extra aansluiting sluit men dan m.b.v. de oranje en de witte draad aan. Deze draden en de aarde worden naar de extra aansluiting doorgetrokken vanaf het eerste stopcontact.

- Indien een enkelvoudig toestel op aansluiting 19 tot en met 26 wordt aangesloten is de aansluiting op de VOX 3100 als volgt: van boven naar beneden: C = aarde, B blauw , en A rood. De witte, oranje of blanke draad weer apart wegbinden.

overige belangrijke punten:

- Sluit nooit een netlijnaansluiting aan op een toestelaansluiting.

- De aarde MOET worden aangesloten op de PTT aarde. Indien dit niet gebeurt onstaat er een brom op de lijn, is er geen kostentelling mogelijk en kan men problemen krijgen met het doorverbinden.

- Sluit de centrale aan op een deugdelijk 220 volt stopcontact. Ook een eventueel verlengsnoer moet van goede kwaliteit zijn. Een halfbakken stroomvoorziening van de VOX 3100 kan fatale gevolgen hebben.

Methode 3

- Aansluiting m.b.v. UTP Cat 5 kabel.

Op deze wijze kunnen 1 lijnkiezertoestel of 3 enkelvoudige toestellen met aardeaansluiting t.b.v. doorverbinden worden aangesloten.

De netlijnaansluitingen.

Afhankelijk van de grootte van uw VOX 3100 kunt u 2, 4, 6, of 8 netlijnen op uw installatie aansluiten.

Zoals eerder reeds vermeld moet de aarde van de PTT worden aangesloten op de VOX 3100 op de aardaansluiting.

U kunt de netlijnen als volgt aansluiten:

rood en blauw voor netlijn 1, 3 en 5

oranje en wit voor netlijn 2, 4 en 6

Het verdient aanbeveling om parallel aan de netlijnaansluiting PTT kostentellers te plaatsen. Op die manier is er een extra mogelijkheid om het aantal tikken per netlijn te registreren.

Bij stroomuitval of bij een ernstig defect aan de centrale wordt toestel 10 direct met netlijn 1 verbonden. Idem voor toestel 11 en netlijn 2, 19 met 3, 20 met 4, 23 met 5 en 24 met 6.

U kunt bij de indeling van de toestellen rekening houden met deze mogelijkheid.

Programmeerhandleiding VOX 3100 en VOX Progress

Belangrijke punten bij de programmering van een VOX 3100

Er zijn 2 soorten programmeringen voor de VOX 3100, de basissysteemprogrammering (de belangrijkste programmeringen, password 76517) en de gebruikersprogrammering (minder belangrijke programmeringen, password 70111).

Basissysteemprogrammering.

Indien U uw centrale zelf installeert moet U deze programmeringen als eerste uitvoeren.

Indien uw centrale door MultiSwitch is geinstalleerd hoeft U zich niet met deze in-stellingen bezig te houden. Pas als uw centrale wordt uitge-breid zijn deze instellingen belangrijk.

- Onder andere moet worden geprogrammeerd hoeveel netlijnen aanwezig zijn. (Eventueel gesplitst in verschillende "bundels")

Bij deze programmering wordt onder andere softwarematig ingesteld hoeveel netlijnen op de centrale zijn aangesloten.

Instellen van het aantal netlijnen:

- Programmering d.m.v. een VOX 3100 bedientoestel. Bij dit toestel moet U de T-toets indrukken om te kunnen kiezen of om weer neer te leggen.

- Programmering d.m.v. een VOX 3100 lijnkiezertoestel. Bij een lijnkiezertoestel kunt U kiezen nadat de hoorn van de haak is genomen.

Na het drukken van het password (76517) moet U een 0 drukken. Op de display worden de be-schikbare netlijnen aangegeven.

Verwijderen of toevoegen van een netlijn gebeurt door het drukken van een cijfer op het toetsenbord van het hoofdtoe-stel.

Overzicht van alle basis-systeem-programmeringen, (indrukken van password gevolgd door:)

0 Instellen van de aangesloten netlijnen. Zoals hierboven beschreven. Op de display is zichtbaar een "0" en daarna een aantal netlijnen. Om een netlijn uit- of in te voeren, toets het nummer van de betreffende netlijn.

Hierna een ; invoeren om zonder opnieuw het password in te hoeven voeren verder te gaan naar de volgende programmeerstap.

(Indien de hoorn weer op het toestel wordt gelegd moet het password weer opnieuw ingevoerd worden).

1Bundelinstelling. Een bundel is een groep netlijnen met dezelfde eigenschappen. Zowel uitgaand en inkomend kan men groepen netlijnen vormen, de zgn. bundels.

Uitgaande bundels:

Maximaal zijn 3 uitgaande bundels te programmeren. Toets na de 1 van de bun-delinstel-ling nog een cijfer voor het bundel-num-mer. Op de display is zichtbaar:

11

Hierachter staan de netlijnen die in bundel 1 zitten.

De netlijnen die niet in bundel 1 moeten, worden verwijderd door ze in bundel 2 of 3 te zetten.

; invoeren en "2" voor bundel 2 etc.

Voorbeeld: netlijn 1,2 en 3 in bundel 1, 4 en 5 in bundel 2 en 6 in bundel 3:

11 . 123

12 . - - - 45

13 . - - - - - 6

Daarna ; ; invoeren voor volgende programmastap

Inkomende bundels:

4 Inkomende netlijnbundels A1, A2, A3

Werkt als onder 1.

Eventueel kunnen nog de volgende programmeringen worden inge-voerd:

2 Wachtstand aan of uit

toestellen in de wachtstand knipperend of ononderbroken op de display van een hoofd- of lijnkiezertoestel.

3 Melden toestellen op display

Toestellen die in gesprek zijn worden aangegeven op de display van het hoofdtoestel of en de overige lijnkiezertoestellen.

5 Uitschakeling van een netlijn.

6 Heroproeptijd onbeantwoorde toestellen

Tussen de 10 of 120 seconden.

7 Beltijd voor interne volgstand

Tussen de 10 en 120 seconden.

8 Vastleggen hoofdtoestel systeemprogrammering

Indien een ander toestel dan tst. 11 wordt gewenst voor het invoeren van de systeempro-grammering.

90 Tweede kiestoondetektie

Deze moet op 0 staan.

91 Toegang tot buitenland 00 of 09

Deze moet op 1 staan.

Met de gebruikersprogrammering (password 70111) worden wat minder belangrijke faciliteiten ingesteld.

Bij ingebruikname van de centrale is het onder andere zo dat:

- Alleen toestel 11 rinkelt bij een oproep op één van de buitenlijnen. De toestellen die niet rinkelen bij een netlijnoproep kunnen de netlijn toch aannemen door een 8 te drukken.

- Alle toestellen alleen binnen Nederland mogen bellen.

Indien U dit wilt veranderen moet U de instellingen van de centrale veranderen. Dit kunt U op eenvoudige wijze zelf doen.

De gebruikersprogrammeergegevens vindt U in de programmeerhandleiding VOX 3100 (PTT)

In deze handleiding vindt hoe U de volgende instellingen kunt maken:

- Welk toestel moet rinkelen bij een oproep van een buitenlijn?

(Maximaal 8 toestellen kunnen rinkelen bij een buitenlijnoproep).

- Welk toestel mag naar buiten bellen?

- Instelling van "verkorte kiesnummers", oftewel de nummers die U in het geheugen van de telefooncentrale kunt zetten en op een eenvoudige manier kunt kiezen vanaf ieder toestel dat op de centrale is aangesloten.

- Instellen van datum en tijd.

Indien KPN moeilijk doet over het toesturen van een Programmeerhandleiding VOX 3100 kunt u hem nog altijd aanvragen bij MultiSwitch.Wat er allemaal mis kan gaan bij onoordeelkundig gebruik van de centrale.

Algehele reset van de centrale.

Bij een algehele reset van de centrale worden alle ingevoerde programmeringen gewist en wordt de centrale weer in de fabrieksstand gezet. De kostentelinformatie is dan ook verdwenen. U moet alle programmeerinstellingen weer opnieuw invoeren.

1. Reset van de VOX 3100 op commando.

Een resetcode (geheim) is beschikbaar om alle faciliteiten te laten vervallen.

Daarnaast is het mogelijk de VOX 3100 te resetten door de dipswitch die het geheugen verzorgt minimaal 45 minuten uit te zetten terwijl ook de netspanning van de centrale is afgehaald.

2. Spontane reset van VOX 3100.

De VOX 3100 wordt bewaakt door een zgn. watchdog circuit. Het watchdog circuit komt in aktie bij:

A. Vastlopen van de software. Dit kan worden veroorzaakt door:

1. Verkeerd aangesloten printer of "computer" op de printerpoort. Indien het commando printen wordt gegeven en er is geen printer aangeloten of deze staat gedurende langere tijd niet on-line loopt het buffer van de printer vol.

Enkele weken nadat de printerbuffer is volgelopen, reset de centrale zich omdat de software vastloopt.

2. Door een softwarefout. In sommige door de gebruiker in te voeren programmeerinstellingen zit een softwarefout. Deze programmeerinstellingen mogen niet gebruikt worden. Maak geen gebruik van de volgende instellingen:

- Bij het instellen van de toestellen die moeten rinkelen bij een netlijnoproep in de dag en in de nachtstand kunt U in sommige gebruiksaanwijzingen een mogelijkheid voor een zogenaamde bijzondere dienst aantreffen. Deze instelling dus niet gebruiken.

- Bij het programmeren van de centrale bel (code 13 in de programmeringen bij de toestelinstelling). Gebruik deze mogelijkheid niet. Een centrale bel dus niet op de daarvoor bestemde aansluiting zetten en programmeren maar aansluiten op een toestelpoort.

B. Netstroomstoring in uw wijk.

(Dus niet een zekering die er bij U thuis uit geklapt is). Indien na afloop van een stroomonderbreking in uw wijk de spanning van het lichtnet niet direct voor de volle 100% terugkomt komt het watchdog circuit in aktie en veroorzaakt een spontane reset.

Indien de stroom bij U in de wijk of in de stad uitvalt kunt U het beste de 220 volt stekker van de VOX 3100 direct uit het stopcontact trekken. De programmeerinstellingen blijven bewaard. Nadat de stroom weer volledig terug gekomen is moet U de stekker weer in het stopcontact stoppen. Ook kunt u ter voorkoming van dit leed uw telefooncentrale aansluiten op een UPS. (Uninterruptable Power Supply, oftewel noodstroomvoeding)

Ook indien de 220 volt voorziening bij U krakkemikkig is (bijvoorbeeld een slecht kontakt in het stopcontact of in een verlengsnoer) kunt U een spontane reset verwachten. Indien de centrale blijft resetten na een tijdelijke stroomonderbreking kan het zijn dat de lithiumbatterij leeg is.


Het hardwareontwerp van de VOX 3100 is niet de sterkste kant van de centrale. Een veel voorkomende klacht is het spontaan in handsfree springen van een systeemtoestel op het moment dat er naar toe gebeld wordt. De telefoonverbinding met de opbeller wordt dan tot stand gebracht alsof iemand handsfree het gesprek aanneemt. Na het verbreken van de verbinding door de opbeller blijft uit de luidspreker van een toestel tot Sint Juttemis de in-gesprek-toon klinken.

Een andere klacht is het slecht functioneren van de systeemtoestellen. Op de "208 toestelprint" zijn kleine "dwarsprintjes" aangebracht. Deze zijn gesoldeerd. Door temperatuurswisseling (dus verschil in uitzetting) van de diverse printen wrikken de soldeerverbindingen tussen het "dwarsprintje" en de toestelprintplaat los. Dit is in de latere versies en in de door MultiSwitch gereviseerde versies van de VOX 3100 opgelost door de aansluitpennen van deze printjes niet te solderen maar in sil-voetjes met gedraaide bus-contacten te zetten.

Ook zo'n fijne constructie is de geschakelde voeding. Op een electrolythische condensator staat een positieve spanning op de min-pool. Oftwel hij zit er gewoon omgekeerd in. Oftewel hij gaat gewoon kapot. Na 5 maanden of na 5 jaar. In alle door MultiSwitch gereviseerde voedingen zit-ie natuurlijk wel goed.

Dan zijn er nog de verschillend gekleurde printen. VOX 3100 groen mag niet gemixt worden met VOX 3100 blauw. De Eprom van een VOX 3100 groen mag niet in een VOX 3100 blauw en vice versa.

Maar verder is het wel een fijne centrale waar een hoop mensen veel lol van hebben. Vooral als je hem indertijd voor weinig centjes tweedehands bij MultiSwitch hebt gekocht.

Het aansluiten van een printer op de VOX 3100.

Het is mogelijk een printer, voorzien van een serieele ingang, aan te sluiten op de 25 polige aansluiting (serieele uitgang) aangebracht aan de onderzijde van de centrale.

Deze printer moet worden ingesteld op een baudrate van 1200 bits/seconde, 8 databits en GEEN pariteit.

Het aansluitschema van de verbindingskabel tussen VOX 3100 en randapparaat.

Deze kabel zal speciaal voor deze toepassing moeten worden gemaakt. Omdat aan beide uiteinden van de kabel dezelfde connector kan zitten kan deze kabel per ongeluk worden omgedraaid. Zet dus op de connectors de aanduiding "Printer" of "VOX 3100".

- - - - - VOX 3100 - - PC/Printer - - PC/Printer - betekenis van het signaal

- - - - - 25 pins male .25 pins male .9 pins ?

pen - - -2 - - - - - - - - 3 - - - - - - - - 2 - - - - - - - Data van VOX naar PC/Printer

pen - - - 7 - - - - - - - - 7 - - - - - - - - 5 - - - - - - - Signal Ground

pen - - - 5 - - - - - - - - 20 - - - - - - - 4 - - - - - - - Data Terminal Ready

Er zijn 2 verschillende mogelijkheden om kostentel-informatie van de VOX naar de printer te krijgen.

- Een eenmalig commando om de kosten per netlijn en toestel uit te draaien. U voert dit commando in en de kosten worden op de printer uirgedraaid en de kostentellers worden tevens weer op 0 gezet. (Dit kunt U bijvoorbeeld 1 keer week of 1 keer per maand doen).

- Een commando om de centrale voortaan na afloop van ieder gesprek een regel te laten printen met gegevens over kosten, gespreksduur, toestel.

Deze mogelijkheid kan indien gewenst ook weer uitgeschakeld worden.

Indien het voor U belangrijk is om de kostenregistratie goed bij te houden in verband met het doorberekenen van de telefoonkosten aan de gebruikers van het telefoonsysteem wordt U geadviseerd om in het begin:

- eerst een printer op de VOX 3100 aan te sluiten, en daarna pas te gaan experimenteren met een P.C.

- regelmatig de kosten uit te draaien. Om vertrouwd te raken met het systeem en om eventuele kinderziektes voor te zijn bijvoorbeeld eens in de week uit te printen.

Vóór het uitdraaien van de tikken eerst controleren of de printer werkt! Baudrate, dataformaat controleren, papier erin, kabel eraan, online zetten en bovendien het belangrijkste:

EEN PROEFREGEL UITPRINTEN

Dit gaat als volgt:

De telefooncentrale moet omgeschakeld worden naar de stand "na ieder gesprek een regel uitprinten". Met commando 70 111 99 1 wordt de telefooncentrale in deze stand gezet.

Hierna moet er een buitenlijngesprek worden gevoerd. Het simpelweg drukken van een 0 en daarna neerleggen is ook al voldoende.

Als het goed is wordt er na het neerleggen van de hoorn een regel uitgeprint. Hierna de centrale direct weer in de stand 70 111 99 0 zetten, anders loopt na het verwijderen van de printer ongemerkt de printerbuffer vol.

Hierna pas het commando 70 111 94 geven.

Nummerplan van de VOX 3100 en VOX Progress centrale.

0 Buitenlijn

10-26 Toestelaansluitingen

6 Herhaling van het laatst gekozen externe nummer

70... Toegang tot de programmeringen van de centrale (moet gevolgd worden door password)

71 Buitenlijn in bundel 1

72 Buitenlijn, alleen voor toestellen die via bundel 2 mogen bellen.

73 Buitenlijn, alleen voor toestellen die via bundel 3 mogen bellen.

76... Toegang tot systeemprogrammeringen

78 Zet centrale in nachtstand.

79 Zet centrale in dagstand.

8 Aanname van een netlijngesprek op een toestel dat niet rinkelt.

9 Telefoniste (toestel 11)

*0.. Oproep elders oppakken. U pakt vanaf een willekeurig toestel de interne telefoontjes naar een rinkelend toestel .. op.

*2.. Volgstand. (Go Ahead) Uw telefoontjes worden vanaf uw toestel naar een ander intern telefoontoestel .. doorgeschakeld.

*3.. Volgstand. (Follow me) Uw telefoontjes worden vanaf uw eigen toestel naar het toestel .. waar U zich op dat moment bevind doorgeschakeld.

*50-*99 Verkorte kiesnummers (externe nummers die zijn opgeslagen in het centrale geheugen van de telefooncentrale)

;1 Geen waarschuwingstoon tijdens een gesprek op het moment dat er een tweede gesprek binnenkomt. Wordt gebruikt indien via de VOX 3100 wordt gefaxt of gemodemt. Voorafgaand aan het uitgaande gesprek in te toetsen.

;2 Opheffen volgstand vanaf het toestel dat staat doorgeschakeld.

Prijslijst van VOX 3100 onderdelen (exclusief BTW en verzendkosten)

Lithiumbatterij 15 euro