U heeft een vraag?

BEL 015 214 51 51

Siemens Optiset en Optipoint

Systeemtoestellen

Op een Siemens telefooninstallatie worden meestal toestellen van het type "Optiset E" of "Optipoint" aangesloten.

(Dit zijn overigens allemaal "systeem gebonden toestellen" die alleen op een Siemens telefooninstallatie aangesloten kunnen worden. U kunt tevens geen systeemtoestellen van een ander merk op de Siemens installatie aansluiten.)

Deze gebruiksaanwijzing is alleen van toepassing op de
  • Optiset E Standard, Comfort en Advance plus,
  • Optipoint 410, 420 en 500 Economy, Basic, Standard en Advance.

Onderop uw toestel zit een sticker of een opdruk waar het type wordt aangegeven.
Hier staat dan bijvoorbeeld "Optipoint 500 Economy". Of "Optiset E Standard".
Kijkt u alstublieft onder op uw toestel om te zien welk type het is. Dat is van belang voor enkele extra mogelijkheden van het toestel (Een extra module aan het toestel kunnen koppelen, handsfree bellen, het aantal toetsen etc.).

De functie van ieder lampje en knopje op uw toestel wordt per toestel door de installateur van de telefooninstallatie voor uw toestel geprogrammeerd.

De Optiset E toestellen kunnen overigens zwart of wit van kleur zijn. De nieuwere Optipoint 500 toestellen zijn zeer donkerblauw, bijna "zwart" (mangaan) of zeer lichtblauw, bijna "wit" (arctic).

Simpele gebruiksaanwijzing

U heeft als gebruiker van een Siemens telefooninstallatie heel veel mogelijkheden.
U ontvangt bij ieder toestel altijd een door Siemens vervaardigde gebruiksaanwijzing.
In de praktijk blijkt dat gebruikers van de Siemens systeemtoestellen ondanks deze gebruiksaanwijzing toch moeite hebben met de mogelijkheden van hun toestel. En de mogelijkheden niet kennen.
Daarom heeft MultiSwitch op deze site een eenvoudige handleiding gezet, waarbij wij er van uitgaan dat u voor het eerst met zo'n toestel moet werken.
Overigens: belangrijk voor u is een lijst van interne telefoonnummers, inclusief uw eigen nummer, en het externe nummer waaronder u op uw toestel bereikbaar bent.


De 3 extra Siemens toetsen
  • een pijltje naar links,
  • een pijltje naar rechts, en een
  • "V-toets".
Deze laatste toets is de "accoord" of "enter"-toets.
Als u aan het telefoneren bent kunt u met deze toetsen allerlei handige functies kiezen. Deze functies worden aangegeven op het beeldscherm van uw toestel. U kunt met de pijltjes-toetsen naar een bepaalde functie toewandelen. Met de V-toets kunt U vervolgens deze functie kiezen. Siemens noemt dit het "dialoogmenu"
U kunt dit menu gebruiken zowel voordat U gaat bellen als tijdens een gesprek.
Daarnaast heeft uw toestel 4 + 8 toetsen waar ook een lampje naast zit.

Netlijntoetsen op uw toestel

Een aantal toetsen op uw toestel wordt door de installateur van uw telefooninstallatie vaak geprogrammeerd als netlijntoets.
U kunt dan bijvoorbeeld zien welke netlijn in gesprek is en welke netlijn u aanneemt. Ook kunt u in sommige gevallen kiezen over welke netlijn u naar buiten wilt gaan bellen. (Dit laatste geldt niet als u via VOIP belt, dan moet u altijd een 0 drukken voor een buitenlijn!)
Systeemtoestellen worden daarom ook wel "lijnkiezertoestellen" genoemd.
Het grote voordeel van een systeemtoestel is dat u op simpele wijze de controle heeft over meerdere netlijnen tegelijk. MultiSwitch laat u graag zien hoe eenvoudig dit werkt.

Een inkomend gesprek aannemen

Als uw telefoon overgaat kunt u het gesprek aannemen door de hoorn op te nemen.
(Indien uw telefoon niet overgaat maar U hoort andere toestellen overgaan èn op uw toestel knippert een lampje kunt U het gesprek aannemen door de hoorn op te nemen en de toets naast het knipperende lampje in te drukken.)

Tegelijkertijd een tweede lijn aannemen

Op het moment dat tijdens een gesprek een tweede gesprek binnenkomt op een tweede lijn kunt u deze opnemen door op de toets naast het knipperende lampje van die lijn te drukken. De eerste lijn wordt dan automatisch in de wacht gezet. Hier hoeft u dus verder niets voor te doen! (U kunt nu eventueel ook weer teruggaan naar de eerste lijn door op de toets van die lijn te drukken. De tweede lijn wordt dan automatisch in de wacht gezet.)
Als u uw gesprek heeft beeindigd en u legt de hoorn neer dan gaat uw toestel opnieuw rinkelen en heeft u -na opnemen- de persoon die in de wacht stond aan de lijn.


Doorverbinden

Wanneer U iemand in de wacht wilt zetten of dóór wilt verbinden kunt U gebruik maken van het zogenaamde "dialoogmenu".

In de meest normale situatie dat u één telefoongesprek aan het voeren bent ziet u op de display van uw toestel de tekst "ruggespraak?" Indien u nu op de V-toets drukt zet u de netlijn in de wacht en krijgt u een kiestoon te horen zodat u nu een (intern) telefoonnummer kunt kiezen.

Het kan ook zo zijn dat op uw toestel een ruggespraaktoets of wachtstandtoets is gemaakt. U hoeft dan alleen deze toets in te drukken om iemand in de wacht te zetten. Daarna kiest u het nummer van degene naar wie het gesprek moet worden doorverbonden en na aankondiging kunt u neerleggen. Het gesprek is dan doorverbonden.

Tip: Om vertrouwd te raken met de mogelijkheden van het "dialoogmenu" kunt u, terwijl de hoorn gewoon op het toestel blijft liggen, met de pijltjestoetsen door dit menu wandelen. U verlaat dit menu door eenvoudigweg de hoorn op te tillen en weer neer te leggen.

De functies die in het dialoogmenu worden aangeboden zijn afhankelijk van de situatie! ALLEEN functies die voor u op dat moment belangrijk en mogelijk zijn worden aangeboden.
(Bijvoorbeeld: de functie "conferentie" wordt pas aangeboden op het moment dat u meerdere netlijnen in behandeling heeft en deze gesprekken in de wacht staan.)

Voicemail

Voor het gebruik van voicemail wordt u verwezen naar deze pagina.

Telefonistes / veelbellers

Voor het gebruik van functies die het normale gebruik van een telefoon te boven gaan wordt u verwezen naar deze pagina. (in aanbouw)

Meer over de verschillende functies van uw telefoonsysteem vindt u in de door Siemens uitgegeven papieren gebruiksaanwijzing. (pag. 49)