U heeft een vraag?

BEL 015 214 51 51

Handleiding Unify / Siemens Voicemail

Handleiding van het Voicemailsysteem zoals dat is ingebouwd in de Siemens Hipath 3000 telefooninstallatie

Uw Unify / Siemens telefoonsysteem beschikt standaard over een voicemailsysteem met een aantal voicemailboxen*.
2 Personen kunnen tegelijkertijd van dit systeem gebruikmaken. Oftewel: op het moment dat iemand zijn berichten afluistert in de ene box kan iemand anders bezig zijn een boodschap in te spreken in een andere box.
(Mocht een derde persoon toevallig op het zelfde moment gebruik willen maken van het systeem dan krijgt deze de in-gesprek-toon. Deze persoon moet het even later nog eens proberen.)
U kunt gebruikmaken van dit systeem vanaf het moment dat uw voicemailbox is ingericht door de installateur van het telefoonsysteem.

Inkomende telefoontjes worden desgewenst na verloop van tijd* doorgeschakeld naar uw voicemailbox. Deze voicemail is te vergelijken met een luxe antwoordapparaat.

*= In te stellen door de servicetechnicus van het telefoonsysteem

Zelf aan de gang met het voicemailsysteem.

Het voicemailsysteem heeft een intern telefoonnummer dat u moet drukken. Het kan ook zijn dat er op uw toestel een toets is gemaakt om het voicemailsysteem te bereiken.
Zelf kunt u de voicemailbox afluisteren door met uw eigen toestel het nummer van het voicemailsysteem te bellen. Het systeem vraagt daarna om uw 4-cijferige pincode. ("geef uw code in")

De standaard ingestelde code na het in gebruik nemen van het voicemailsysteem is uw eigen toestelnummer 2 keer na elkaar ingetoetst. Als uw toestelnummer bijvoorbeeld 23 is, dan is uw code dus 23 23.
(In geval van 3-cijferige toestelnummers is uw code uw toestelnummer plus nog eens het eerste cijfer van uw toestelnummer. Heeft u bijvoorbeeld toestelnummer 234 dan is uw code 234 2.)

Het is verstandig om direct uw code te wijzigen naar een voor u gemakkelijk 4 cijferig getal. Dit kan door naar het voicemailsysteem te bellen en in het menu naar de optie "codenummer voor het beluisteren van uw voicemailbox op afstand" te gaan (met de 3-toets) en dan een 0 in te toetsen. U kunt daarna uw eigen code invoeren. Het systeem vraagt ter controle direct daarna om nogmaals uw nieuwe code in te voeren.
Mocht u in de loop der tijd uw code vergeten zijn dan kan de servicetechnicus een nieuwe code voor u maken.

Als u vanaf een ander toestel uw box wilt afluisteren dan drukt u eerst het nummer van de voicemail in en daarna toetst u uw eigen code in. Daarna vraagt het voicemailsysteem om uw toestelnummer (=voicemailboxnummer) en toetst u uw toestelnummer in.

Mocht u van buitenaf naar uzelf bellen en u krijgt uw voicemailbox aan de lijn dan kunt u toegang krijgen tot het voicemailsysteem door TIJDENS DE BEGROETINGSTEKST een * in te drukken. U kunt dus op afstand uw box afluisteren.
Het is wel verstandig om pen en papier bij de hand te houden tijdens het afluisteren van de berichten om bijvoorbeeld telefoonnummers op te schrijven. U kunt weliswaar alle ingesproken berichten tijdens het afluisteren zo vaak herhalen als u wilt, echter, na het verbreken van de verbinding worden afgeluisterde berichten gewist.

Met behulp van de toetsen van uw telefoon door het voicemailmenu lopen.

U kunt vooruit of achteruit door het voicemailmenu lopen en op die manier de juiste functie kiezen.

Deze functies zijn achtereenvolgens:

  • Berichten afluisteren
  • Begroetingstekst wijzigen
  • codenummer wijzigen

U kunt wandelen door het voicemailmenu

  • 3 = vooruit door de menustruktuur lopen
  • 1 = achteruit door de menustruktuur lopen
  • 2 = herhaal functie
  • * = berichten overslaan

  • 8 = begroetingstekst selecteren
  • 0 = wissen of wijzigen van begroetingstekst

Als u wilt kennismaken met de verschillende mogelijkheden van dit systeem kunt u naar het voicemailsysteem gaan (door de toets voicemail in te drukken of het nummer van de vocemailcentrale te drukken) en vervolgens met de 3 toets alle mogelijkheden langs te lopen.