U heeft een vraag?

BEL 015 214 51 51

Unify en Siemens: telefonistes en veelbellers

Laatst gekozen nummers, gemiste en beantwoordde oproepen.

Het telefoonsysteem houdt per toestel gegevens bij over de laatste oproepen. U kunt deze gegevens opzoeken op uw telefoontoestel.

Dit zijn:
  • de laatste gekozen nummers
  • de gemiste oproepen
  • de laatst gevoerde inkomende gesprekken

- U kunt de laatste nummers herhalen door op de tweede toets links te drukken.
N.B. Hier kunt u kiezen uit de laatste 3 (softwareversie V7) of de laatste 10 (V8 en hoger) gekozen nummers.
Op het moment dat u deze nummerherhalingstoets 1 keer hebt ingedrukt geeft uw display het laatst gekozen nummer en daaronder de tekst: "bladeren" aangeeft. Het laatste nummer wordt binnen enkele ogenblikken automatisch gekozen.
Als u meerdere keren deze toets indruk krijgt u het daarvóór gekozen nummer. 5 keer de nummerherhalingstoets indrukken geeft dus het nummer dat u 5 nummers geleden heeft gekozen.
MultiSwitch kan een eventuele softwareupgrade van uw telefoonsysteem verzorgen als u behoefte heeft aan meer dan 3 laatst gekozen nummers in het geheugen.

- De gemiste oproepen
Deze vindt u op uw toestel terug door1 keer op het "pijltje naar rechts" toets te drukken.

- De laatst gevoerde inkomende gesprekken vindt u ook in dit overzicht thuis. Er staat dan 0x achter ten teken dat deze oproep niet is gemist maar door u is beantwoord. Dit is een zeer belangrijke mogelijkheid om een nummer van degene die u net gebeld heeft te achterhalen.
Deze laatste mogelijheid wordt u alleen aangeboden als dit in uw telefoonsysteem is ingesteld.
MultiSwitch kan voor u deze mogelijkheid desgewenst inschakelen.

Voor nog uitgebreidere gespreksregistratie die u nog maanden naderhand kan raadplegen verwijzen wij u naar 12call.nl


Afhandelen van meerdere netlijnen tegelijk.

Op uw toestel zijn meerdere toetsen en lampjes aanwezig waarmee u meerdere gesprekken tegelijkertijd kan aannemen. Dit gaat heel eenvoudig als volgt:

Op het moment dat u met 1 persoon aan het bellen bent en er komt een tweede gesprek binnen dan kunt u met 1 handeling het eerste gesprek in de wacht zetten en het tweede gesprek aannemen. U doet dit door de knop waarnaast het lampje SNEL knippert in te drukken. De eerste lijn staat nu in de wacht en u bent in gesprek met de tweede beller.

U ziet het lampje van de eerste beller nu LANGZAAM knipperen.

U kunt weer teruggaan naar de eerste beller en tegelijkertijd de tweede beller in de wacht zetten door op het langzaam knipperende lampje van de eerste beller te drukken.

In de situatie dat u meerdere netlijnen tegelijk aan het afhandelen bent moet u goed opletten wat de display u als mogelijkheid aanbiedt en eventueel via de pijltje-toetsen een andere mogelijkheid kiezen.
  • Ruggespraak: = de netlijn in de wacht zetten
  • Makelen: = wisselen tussen netlijnen die in de wacht staan
  • Doorverbinden: = 2 netlijnen met elkaar doorverbinden! (Let op, dit zijn dus 2 externe partijen die met elkaar doorverbonden worden!!)
  • Conferentie: = Uzelf met met méér dan 1 netlijn tegelijkertijd verbinden (telefonisch vergaderen)
De functies die in het dialoogmenu worden aangeboden zijn afhankelijk van de situatie! ALLEEN functies die voor u op dat moment belangrijk en mogelijk zijn worden aangeboden.

Bijvoorbeeld: de functie "conferentie" wordt pas aangeboden op het moment dat u meerdere netlijnen in behandeling heeft en deze gesprekken in de wacht staan.

Extern doorschakelen.

Een belangrijke functie is ook het extern doorschakelen van inkomende telefoontjes, bijvoorbeeld naar uw mobiele telefoon. Dit kunt u doen door het volgende in te toetsen:
*11 0 en dan uw mobiele nummer. Daarna wachten of op het vinkje drukken.
Dus bijvoorbeeld: *11 0 06 12345678 V.

Na enkele seconden ziet u op de display van uw toestel staan: naar: 0012345678

Zoals u ziet moet u, na *11, een extra 0 drukken. Dat komt omdat u uw toestel EXTERN doorschakelt en u normaal gesproken een 0 drukt voor een buitenlijn.
U kunt ook intern doorschakelen, bijvoorbeeld naar een collega op uw werk.
Om door te schakelen naar b.v. toestel 33 drukt u *11 33 V.
U ziet nu op de display van uw toestel: naar: 33

Om de doorschakeling op te heffen drukt u: het hekje symbool, daarna 1 V.

Belangrijk: Op het moment dat u uw toestel met *11 doorschakelt naar een ander nummer worden alle oproepen naar uw toestel doorgeschakeld naar bijvoorbeeld uw mobiel.
Als uw toestel in een groep zit met andere toestellen dan worden oproepen naar die groep dus ook doorgeschakeld naar uw mobiel!